Pridal
poradňa

AMIKO T765
Pri nahrávaní aktualizácie z USB prestal reagovať. Po zasunutí konektora zdroja preblikáva len ON a on. Na TV nič nezobrazí. Na tlačítka vpredu nereaguje.

Dobrý deň.

Kontaktujte predajcu svojho prijímača, alebo výrobcu.