Pridal
poradňa

Amiko a4
 Nemôžem pridať Google konto v nastavení prijímača ui version 1.0.42 2019-11-05 17:29:22 kernel 3.14.29 u boot 2015.01-ga751316

Dobrý deň.

Overte si správnosť prihlasovacích údajov do google účtu.

Overte si funkčnosť internetu v prijímači(napr. spustením youtube).

Ak  internetové pripojenie funguje , tak preveďte reset prijímača do výrobných nastavení, hľadajte to v menu nastavenia prijímača.